Herhaaldelijk worden wij door inwoners van de kern Gulpen aangesproken op de algehele situatie van de groenvoorziening in de kern Gulpen, alsmede de situatie van de groenaanplanting in en rondom de Gulp. Wij zelf hebben met eigen ogen al mogen aanschouwen waar de diverse inwoners op doelen en wij als fractie vrezen dat een continuering van de huidige situatie ernstige gevolgen kan en zal hebben voor de algehele uitstraling en de toeristische aantrekkingskracht van Gulpen. Graag willen wij middels dit schrijven een aantal zaken toelichten en vragen daaromtrent stellen:

Gulp
Wij hebben gemerkt dat de groenaanplanting in en rondom de Gulp weelderig woekert. Een aantal jaren geleden is op aandringen van de bewoners en omwonenden een opschoningsactie voltooid, waarbij het groen serieus is teruggedrongen. De huidige situatie is betekent eigenlijk dat we weer geheel terug bij af zijn. Op de eilandjes groeit het onkruid en aanplanting weelderig, waarbij het argument door het waterschap wordt gebruikt dat de stenenpartijen nodig zijn voor de waterstand, flora en fauna. Als wij ter vergelijking kijken naar de kern Valkenburg en zien hoe daar schoon en aangepakt de Geul erbij ligt dan vragen wij ons waarom dit niet in de kern Gulpen kan.

Concreet vragen wij u derhalve navolgende:

  1. Bent u het met ons eens dat de situatie van de Gulp, groenaanplanting en algeheel beeld onder de maat momenteel is en negatief bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de gehele kern Gulpen?
  2. Bent u bereid om op korte termijn actie te ondernemen om de situatie rondom de Gulp te verbeteren?
  3. Bent u bereid om op de langere termijn in overleg met het waterschap op zoek te gaan naar een structurele oplossing/aanpap, vergelijkbaar (mogelijk) met die in Valkenburg?

Groenvoorziening
De situatie betreffende de groenvoorziening in de kern Gulpen is vergelijkbaar met de situatie rondom de Gulp. Er zijn een aantal zaken die er wat ons betreft momenteel uitspringen: de waterpartij gelegen in de Deken Schneiderstraat, groen rondom het Wilhelminaplein, algeheel onkruid en straatbeeld. Tevens hebben wij vernomen dat bewoners van de Deken Schneiderstraat hebben vastgesteld dat de waterpartij ‘de Kikker’ aan onderhoud toe is en dat deze soms niet spuit.

Concreet vragen wij:

  1. Bent u bereid om op korte termijn de aanplanting en groenonderhoud in de Kern Gulpen aan te pakken?
  2. Bent u bereid om op korte termijn onderhoud te plegen aan de waterpartij ‘ de Kikker’ in de kern Gulpen?
  3. Op welke wijze denkt u de situatie mbt de groenvoorziening op de langere termijn beter in de hand te houden?
  4. Wij hopen op een spoedig antwoord en zouden graag van de voortgang op langere termijn op de hoogte worden gehouden middels een Raadsinformatiebrief.