De geschiedenis over de kwestie is al uitgebreid genoeg om er een adembenemende thriller over te schrijven. Sinds 1998 speelt in Wahlwiller de kwestie over de groenstrook bij transportbedrijf Vanderheijden die volgens het huidig vigerend bestemmingsplan aangelegd dient te worden. Het bedrijf heeft er zelf voor gekozen om deze toen op te laten nemen in het plan en tot op de dag van vandaag deze niet aangelegd, voor welke reden dan ook.

Onze fractie is ter plaatse geweest om de situatie zowel bij Vanderheijden transporten als ook bij de directe omwonenden te bekijken en te bespreken. Verder zijn wij ook als inwoners van Gulpen-Wittem bekend met het gebied en hebben wij aan den lijve mogen ondervinden hoe onveilig het zou worden als deze groenstrook aangelegd zou worden.

Als Raadsfractie zijn wij dan ook van mening dat deze in het verleden opgenomen groenstrook alleen al vanwege de verkeersonveiligheid niet aangelegd moet worden. Wij vinden het zelfs een vreemde situatie dat deze door de toenmalige raad is goedgekeurd alleen al omdat in deze bochtige weg door de aanplant van struiken en bomen er levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook zal het aantal vrachtbewegingen van het daar al sinds 1923 aanwezige bedrijf en de grootste uitbreiding daarvan in 1963 toenemen.

De aangedragen argumenten over de geluidshinder die eveneens zou toenemen kunnen wij als fractie ook niet onderschrijven. Er zijn in deze periode meer dan 4 geluidsonderzoeken gedaan en dagelijks vinden er op de rijksweg 1200 vrachtbewegingen plaats die beduidend voor meer geluidshinder zullen zorgen dan het in Wahlwiller gelegen transportbedrijf, waar het grootste gedeelte van de week geen bedrijvigheid buiten is te bekennen. Zelfs mijn eigen auto maakt tegenwoordig meer geluid dan het materieel van een willekeurig transportbedrijf.

Er mogen in het verleden dan wel fouten zijn gemaakt, door geruime tijd niet handhavend op te treden en dit daarna te hebben hersteld en tot een rechterlijke uitspraak hebben laten komen, maar dat wil niet zeggen dat deze Raad tot een gewijzigd en ons inziens verbeterd inzicht kan komen om het voorliggend bestemmingsplan aan te passen naar de feitelijke situatie. Daarvoor hebben wij dan ook een amendement ingediend. Om het nog maar even duidelijk te verwoorden: “ Bij wijziging wordt de bestemming toegesneden op de huidige situatie, daarmee kan een nu bestaande situatie behouden worden” .(Rijksoverheid)

Raadslid Robbert Dautzenberg

In de stemverklaring heeft Fractie Franssen nog benadrukt dat de verkeersveiligheid het voornaamste en belangrijkste argument is en dat zij het van de andere fracties onverantwoord vinden dat telkens als wij over verkeersveliiligheid praten er alles aan gedaan wordt en het nu als een detail bekeken wordt. De fracties Groen! en CDA sloten zich hier bij aan.