Nieuwe woordjes, praten en luisteren dat is wat we onze peuters willen leren.
Tegelijkertijd moeten de kosten voor het taalproject omlaag maar willen we toch de kwaliteit behouden. De afgelopen jaren zijn de peuterspeelzalen geprofessionaliseerd en heeft er een grote kwaliteitsslag plaatsgevonden die als het aan onze fractie ligt nooit verloren mag gaan.

Slechts langer dan een jaar wachten wij wel al op de evaluatie van het project Moelejaan dat nu afloopt. Gelukkig kunnen we 22 juni.. dat is na deze besluitvorming kennis nemen van de onderzochte resultaten. Maar dat wil niet zeggen dat wij vandaag niet kunnen beoordelen of de aanpak succes heeft.

Uit gesprekken met de leidsters, ouders en ook bij onze bezoekjes aan de peuterspeelzalen hebben wij geconstateerd dat dit project wel degelijk effect heeft.

Wij zijn er dan ook blij mee dat het project er nu voor zorgt dat er een nieuw VVE beleid in onze gemeente komt die voldoet aan de wet Oke bij de peuterspeelzalen in Gulpen en Mechelen. Ook de andere peuterspeelzalen krijgen een voortzetting hoewel die niet voldoet aan de wet Oke, maar wel aansluit bij de al bereikte professionalisering en kwaliteitsslag.

Wel willen wij nog een opmerking maken ten aanzien van de evaluatie van dit nieuwe VVE beleid.:

 

  • In het voorstel wordt  gesproken van een evaluatie na afloop van het lopende schooljaar (1 oktober), onze vraag is in hoeverre dit haalbaar is en zorgt voor goede en betrouwbare cijfers en vergelijkingsmateriaal?
  • Verder willen wij dat er bij de evaluatie concreet wordt gemeten naar de effecten op basis van bijvoorbeeld de criteria die nu ook door de universiteit Maastricht worden gehanteerd.
  • Tenslotte is ons verzoek om indien mogelijk dit ook te benchmarken met onze omliggende gemeenten zodat wij voldoende kwantificeerbaar materiaal hebben om ook in de toekomst het succes van het VVE beleid te beoordelen.

Fractie Franssen
Namens deze Raadslid Robbert Dautzenberg