Lintjesregen: 12 Koninklijke Onderscheidingen!
Maar liefst 12 onderscheidingen had burgemeester Van den Tillaar voor Koninginnedag uit te reiken! Dat is – ook vergeleken met omliggende gemeenten – een flink aantal. We hebben trouwens elk jaar vrij veel mensen die een onderscheiding krijgen, ook door het jaar heen. Daaruit blijkt niet alleen hoe actief onze gemeenschap is, maar ook hoezeer dat wordt gewaardeerd. Men neemt kennelijk graag de moeite om de lange procedure voor het verkrijgen van een lintje te doorlopen om zo de persoon in kwestie via de onderscheiding te bedanken voor zijn of haar inzet. Het is dan ook een echte erkenning voor de vaak jarenlange inzet voor de gemeenschap. Zonder deze inzet zou het er bij veel mensen thuis en in veel verenigingen en organisaties heel anders uitzien. Vandaar dat onderstaande personen door de burgemeester, in aanwezigheid van de overige collegeleden, vanwege Koninginnedag de versierselen opgespeld hebben gekregen!

De Raads- en Fractieleden van Fractie Franssen feliciteren alle gedecoreerden met hun gewaardeerde inzet voor de gemeenschap van Gulpen-Wittem.