Zoals u weet bestaat in Mechelen al jaren bij inwoners, de basisschool en Scouting Sint Martinus de wens om in Mechelen een speelplek in te richten. Een paar jaar geleden was een inwonersgroep actief die al vergevorderd was met plannen hiervoor en een stichting had opgericht om de speelplek in te richten en te beheren. Deze zijn toen uitvoerig met toenmalig wethouder Leurs besproken. Toen bleek dat de stichting niet nodig was, maar dat dit gemeentebreed met een stichting zou worden opgepakt, hebben de inwoners de plannen overgedragen.

Wethouder Bormans presenteerde in februari 2010 een leuk plan voor een natuurspeeltuin in de Elzetergrub en een opknapbeurt van het binnenterrein van de

kern Mechelen. We zijn inmiddels ruim een jaar verder en er is sindsdien niets meer over de uitvoering van deze plannen gehoord.