Afgelopen 7 april diende er opnieuw gestemd te worden over de multifunctionele accommodatie in Mechelen. Aanleiding hiervoor was dat tijdens de raadsvergadering van 24 februari geen rechtsgeldig besluit zou zijn genomen. Omdat ook de oppositiepartijen zich van hun beste kant lieten zien, hieronder een kort verslag van het agendapunt met de partijstandpunten.

De oppositie had op het initiatiefvoorstel van Fractie Franssen, GroenLinks en CDA een amendement ingediend waarop de initiatiefnemers als volgt reageerden: De initiatiefnemers vinden dat er met twee maten gemeten wordt en dat burgerparticipatie wat deze raad hoog in het vaandel heeft staan wordt beperkt. We moeten juist vertrouwen geven aan de verenigingen van Mechelen, de school en de klankbordgroep en alle drie de initiatiefnemers spraken hun absoluut vertrouwen daarin uit. Verder is in het verleden ook in de andere dorpen pas gaandeweg het proces de stichting opgericht, maar wel de vaart erin gehouden en dat willen we in Mechelen ook. De initiatiefnemers benadrukte nogmaals de voordelen die deze oplossing heeft voor de basisschool en de kansen voor het dorp Mechelen.

Na stemming werd het amendement met 9 tegen en 5 voor verworpen en werd het initiatiefvoorstel met uitzondering van de fractie PvdA aangenomen.