In maart jongstleden werden de ouders / verzorgers van de kinderen op de basisschool in Partij door Innovo uitgenodigd om de mededeling te krijgen dat de school mogelijk gesloten gaat worden. De ouders hebben de nu tussenliggende tijd gebruikt om de door Innovo gedane voorstellen te laten bezinnen en zullen a.s. donderdag weer het gesprek aangaan. Ook de gemeenteraad en de raadsleden van Fractie Franssen hebben deze tijd gebruikt om informatie in te winnen, het gesprek aan te gaan met ouders en gisteren met Innovo. Het is ons wel duidelijk en ook de ouders hebben ons met klem gevraagd om hoe mooi het ook zou zijn, niet langer te pleitten voor het behoud van de basisschool in Partij, maar medewerking te verlenen aan de sluiting van de basisschool.

Onze fractie kan zich vinden in deze gedachtegang van de ouders van Partij, maar heeft wel nog een aantal kritische vragen en kanttekeningen die wij beantwoord willen hebben. Wel zijn wij van mening dat als een overgrote meerderheid van de kinderen uit Partij naar de basisschool in Wahlwiller  / Nijswiller gaat wij dit niet zullen belemmeren en daar waar mogelijk als gemeenteraad onze medewerking zullen verlenen aan de fusie.