Gouverneur L.J.P.M. Frissen heeft op 9 maart 2011 tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten in de huidige samenstelling aan zes scheidende Statenleden de versierselen overhandigd die horen bij een Koninklijke Onderscheiding. Op grond van artikel 14 van het reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau kwamen onderstaande leden van Provinciale Staten in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding omdat zij voldeden aan de criteria van minimaal 12 jaar volksvertegenwoordiger zijn , en definitief afscheid nemen.

De heer P.H.J. Franssen (PNL) te Gulpen-Wittem is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2003 is hij lid van Provinciale Staten. Van 1978 tot november 2009 was de heer Franssen bovendien raadslid in de gemeente Gulpen, respectievelijk Gulpen-Wittem. Vóór de invoering van het duale stelsel op gemeentelijk niveau in 2002 heeft hij dit raadslidmaatschap ruim 8 jaren gecombineerd met een wethoudersfunctie (1983-1986, 1994-1999, 1999-2000).