Op 24 februari hebben wij samen met de fracties CDA en GroenLinks (die de vergadering toen al verlaten hadden) een initiatiefvoorstel ingediend om Mechelen qua gemeenschapsvoorziening toekomstbestendig te maken. Al meer dan 20 jaar praten de gemeente en de verenigingen over de realisatie van een gemeenschapsvoorziening / Multifunctionele Accommodatie in Mechelen. De laatste 5 jaren is er nieuw leven in dit project geblazen omdat de nood steeds hoger wordt en de problemen blijven toenemen.

De afgelopen jaren is er uitgeweken naar boerenstallen, tenten en zelfs naar accommodaties buiten de gemeentegrenzen. De verenigingen die Mechelen rijk is hebben in oktober 2010 hun eensgezindheid uitgesproken om te werken aan een multifunctionele accommodatie in Mechelen, die in de plaatselijke gymzaal gerealiseerd zou moeten worden. Dit hebben de verenigingen gedaan door gezamenlijk een plan van aanpak op papier te zetten en een intentieverklaring te ondertekenen.

Tijd om de handen uit de mouwen te steken!
Wij vragen het College nu er overeenstemming is om zo snel mogelijk te starten met de realisatie van deze multifunctionele voorziening. Daarbij is het van belang dat in de eerste plaats het podium in de vorm van een aanbouw met afscheidbare wand wordt gerealiseerd. Dat podium kan dan ook in de toekomst als vergader- en repetitieruimte gebruikt worden zodat de gymzaal voor het onderwijs en de sportverenigingen beschikbaar blijft.

Daarvoor is wel meer nodig dan de huidige €200.000 die wij als Raad in eerste aanzet hebben begroot. De fracties CDA, GroenLinks en Franssen willen vandaag dan ook de Raad vragen om de resterende €200.000 ter beschikking stellen om het project te kunnen voltooien.  Daarbij gaan wij er vanuit dat ook de Provincie en het toekomstige stichtingsbestuur hun steentje zullen bijdragen zoals eerder is besproken.

Wij hopen daarbij op een snelle start van de aanbouw en dat de voorziening nog dit jaar gerealiseerd wordt.
ambitieus?
Maar dat mag ook wel na 20 jaar!

Verder vinden wij een woord van dank aan de verenigingen van Mechelen op zijn plaats. Zij hebben zelf vele jaren geknokt en doorgezet om uiteindelijk zelf met een plan te komen dat voorziet in hun behoeften.