Gulpen-Wittem, 17 februari 2011 – Om vereenzaming van ouderen in Gulpen-Wittem tegen te gaan en participatie te bevorderen is het project Sociaal eten in 2010 van start gegaan. Iedere twee weken komt een groep ouderen in Wijkzorgcentrum Eschveld te Epen bijeen om samen te koken en de maaltijd te nuttigen. Initiatiefnemer Meander ontvangt voor dit project een subsidiebijdrage van de gemeente Gulpen-Wittem.
Het project Sociaal eten werd als pilot voor de duur van een jaar opgestart (1-1-2010 tot 1-1-2011). Omdat deze pilot zo succesvol is verlopen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om het project te continueren. De gemeente blijft het project daarom ook in 2011 subsidiëren (3.500 euro op jaarbasis).

Wethouder gaat de handen uit de mouwen steken
Portefeuillehouder Piet Franssen is verheugd dat het project Sociaal eten zo positief door de gemeenschap is ontvangen. Hij heeft daarom op dinsdag 22 februari een bezoek gebracht aan het Wijkzorgcentrum Eschveld. Samen met de directeur van Meander, mevrouw Van den Donk, en de aanwezige ouderen ging wethouder Franssen deze middag koken en de maaltijd nuttigen.