Gulpen-Wittem, 3 februari 2011 – In 2010 is de gemeente Gulpen-Wittem met Licom een pilot gestart om samen te werken aan een schonere leefomgeving. Het project heeft als doel om personen met een dienstverband binnen de sociale werkvoorziening (zogenaamde wsw-ers) kennis te laten maken met het werken buiten de beschutte werkomgeving van Licom. Daarmee kan op termijn de inzetbaarheid van deze kwetsbare doelgroep worden verbeterd. Omdat het project in 2010 naar tevredenheid is verlopen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om met het project in 2011 door te gaan.