Limburgse eigen woningbezitters kunnen vanaf 1 januari jongstleden tot en met 31 december 2011 subsidie krijgen op zonnepanelen voor hun huis.

Eigen woningbezitters in Limburg kunnen 30% van de aankoop- en installatiewaarde van zonnepanelen als subsidie ontvangen. De subsidie voor een Limburgse woningbezitter kan oplopen tot maximaal 1000 euro per woning. ‘Energiebesparende maatregelen zijn goed voor het milieu. De fossiele brandstoffen raken minder snel op en de uitstoot van broeikasgassen wordt verlaagd. Daarom worden milieuvriendelijke energiebronnen steeds meer toegepast, terwijl nieuwe apparaten ook steeds energiezuiniger worden gemaakt. Zo draagt Limburg bij aan de klimaatdoelstellingen’, zo laat gedeputeerde Bert Kersten weten.  ‘Limburg besteedt al veel geld aan de bestrijding van de economische crisis. Door middel van deze subsidie geeft de Provincie weer een impuls voor het Limburgse Midden en Kleinbedrijf’, aldus gedeputeerde Noël Lebens. Vanuit zijn programma Investeren in Steden en Dorpen geeft hij ook 3 ton aan dit project. Voor meer informatie en het aanvraagformulier kan men terecht op de website:www.limburg.nl/subsidies. Maar let op: het subsidiebudget is gelimiteerd. Dat betekent dat als de pot leeg is, er geen subsidie meer gegeven wordt ook al zou men daar wel voor in aanmerking komen. Welke mogelijkheden heeft men om energie te besparen en hoe kan men de energierekening verlagen? Informatie hierover kan men onder andere vinden op www.energielastenverlager.nlwww.energiebesparingsverkenner.nl en www.milieucentraal.nl. Op www.energiesubsidiewijzer.nl staat bovendien een overzicht van de actueel beschikbare subsidies.