Wij hebben vanochtend kennis genomen van het bericht in De Limburger ten aanzien van de situatie in Eys, specifiek de intentie van de eigenaar van Café ’t Trepke te Eys om na de aanstaande carnavalsperiode zijn zaak te sluiten. Ons inziens creëert dit een zorgelijke situatie in de kern Eys, temeer daar deze zaak voor een aantal belangrijke evenementen, waaronder de carnavalszittingen werd gebruikt en deze zaak een centraal punt vormt in de gemeenschap en verenigingsleven van Eys. Wij hebben begrepen dat de verenigingen inmiddels door de eigenaar zijn ingelicht. Op basis van deze informatie en de situatie die dreigt te ontstaan hebben wij samen met de CDA fractie een aantal vragen aan het College gesteld die u als bijlage kunt downloaden.