Vorige week bezocht gedeputeerde Lebens op uitnodiging van wethouder Franssen en Raadslid Robbert Dautzenberg de gemeente Gulpen – Wittem. Specifiek werd hij uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij de gymzaal in Mechelen. De gemeente en de Mechelse verenigingen zijn op dit moment bezig om de mogelijkheden tot het realiseren van een multifunctionele accommodatie in de gymzaal nader uit te werken maar stuiten op financiële problemen.
Mechelen is qua inwoneraantal het 3e dorp van de gemeente Gulpen-Wittem. Met ruim 1900 inwoners en een rijk verenigingsleven dat met het organiseren van het aantal evenementen / activiteiten aan top staat. De jaarlijkse toneeluitvoeringen die razendsnel zijn uitverkocht, de concerten van harmonie en schutterij, de zangkoren die Mechelen rijk is en vergeet ook niet de carnavals- en dansverenigingen die tal van activiteiten organiseren waar inwoners uit Mechelen en omstreken naartoe komen. De 1900 inwoners zijn bijna allen lid van een of meerdere verenigingen. Deze verenigingen hebben in oktober 2010 hun eensgezindheid uitgesproken om te werken aan een multifunctionele accommodatie in Mechelen die hier in deze gymzaal gerealiseerd zou moeten worden. Dit hebben de verenigingen gedaan door gezamenlijk een plan van aanpak op papier te zetten en een intentieverklaring te ondertekenen. Wat de klankbordgroep en de verenigingen van de gemeente vragen is om op zeer korte termijn te starten met de realisatie van de multifunctionele accommodatie in Mechelen. Daarbij is het van belang dat in de eerste plaats het podium in de vorm van een aanbouw met afscheidbare wand wordt gerealiseerd.