Over de de najaarsnota 2010 kunnen wij kort zijn. Een nota die door de begrotingsbehandeling en de periode waarin deze nu wordt aangeboden al redelijk ver achterhaald is. Wij hopen dan ook dat zodra wij starten met de nieuwe vergadersystematiek dat wij kunnen gaan werken met halfjaarrapportages, zoals wij dit in het verleden al voorgesteld hebben. Ook over de inhoud kunnen wij kort zijn. Veel zaken liggen op schema, maar een punt willen wij toch nog even helder krijgen:

 

Deponeren hondenpoep

Al geruime tijd geleden heeft de Raad het College opdracht gegeven om bij wijze van proef in de kern Gulpen een aantal afvalbakken voor het deponeren van hondenpoep te plaatsen, zodat als deze proef succesvol was afgrond ook de andere kernen voorzien konden worden van deze afvalbakken.

De laatste tijd bent u als College echter de handhaving gaan intensiveren, wat op dit ogenblik succesvol lijkt te zijn. Een groot deel van de inwoners probeert zich naar de regelgeving te gedragen en heeft bij het uitlaten van de trouwe viervoeter de noodzakelijke toebehoren bij de hand, voor als de uitwerpselen binnen de bebouwde kom worden gedaan. Wij zijn dan ook benieuwd naar de handhavingsresultaten die wij binnenkort zullen ontvangen.

Wat echter veel inwoners en ook onze fractie uitermate stoort is dat er in alle tien de dorpskernen nergens voorzieningen zijn, waar deze mensen de uitwerpselen in kunnen deponeren. Zeer zeker omdat zij hondenbelasting betalen en daar nu binnen onze gemeente niets van terug zien, behalve dat zij door de handhaving gepakt worden.

In de najaarsnota staat aangegeven dat dit nog niet is uitgevoerd. Volgens de informatie die u tijdens de RTG aan ons heeft verstrekt heeft dit vooral te maken door capaciteitsproblemen die te maken hadden met ziekte.  Vervolgens geeft u aan dat u niet kunt mede delen wanneer er nu eindelijk werk wordt gemaakt van het plaatsen van deze afvalbakken, zodat de Raad kan besluiten om deze proef uit te breiden naar alle kernen in Gulpen – Wittem. Graag willen wij van de wethouder een concreter antwoord horen over de plaatsing hiervan.

 

Wethouder Jan Bormans antwoordde op het pleidooi van Fractie Franssen raadslid Dautzenberg dat de afvalbakken snel geplaatst zullen worden en dat ook de handhavingsmonitor eind dit jaar aan de gemeenteraad verstrekt zal worden.