De gemeente Gulpen-Wittem gaat een periode tegemoet waarin de inkomsten onder druk zullen staan. Ook voor de gemeente Gulpen-Wittem zijn de zeven vette jaren voorbij en staan de spreekwoordelijke magere jaren voor de deur.

Op 4 en 8 november heeft de gemeenteraad van Gulpen-Wittem vergaderd over de begroting 2011. Het is de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders gelukt om een sluitende begroting voor 2011 te krijgen.

Waar gaat de gemeente Gulpen-Wittem zoal op bezuinigen?
Hieronder lichten we de belangrijkste bezuinigen eruit:

– Het opleggen van een bezuiniging van 7,5% op alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Dat leidt tot een besparing van € 140.000 per jaar.
– Het deels stoppen met subsidiëring van de logopedie. Dat leidt tot een besparing van € 35.000 per jaar. Tevens is besloten om € 15.000 beschikbaar te houden zodat kinderen kunnen blijven worden gescreend.
– Ook de subsidie op het schoolzwemmen komt te vervallen. Dat leidt tot een besparing van € 14.000 per jaar. Gezinnen met een lager inkomen (de zogenaamde minima) blijven echter in aanmerking komen voor een subsidie op het schoolzwemmen.
– De grootste besparing wil de gemeente realiseren door het vermarkten van het zwembad Mosaqua. Dat leidt tot een besparing van € 500.000 per jaar. Een verdere toelichting op Mosaqua volgt hieronder.
– De gemeente gaat bezuinigen op het inhuren van externe bureaus. Dat leidt tot een besparing van € 50.000 in 2011 tot € 125.000 in 2014.
– Ook de gemeente Gulpen-Wittem ontkomt er niet aan om kritisch te kijken naar haar taken. Door de komende vijf jaar de formatieruimte terug te brengen, kan in 2014 een besparing gerealiseerd worden van bijna € 300.000.

Zwembad Mosaqua 
Het zwembad Mosaqua was een lang besproken onderwerp tijdens de begrotingsvergadering. Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om het zwembad te vermarkten. Als de gemeente het zwembad daarentegen in bezit zou houden, dan vraagt het noodzakelijk onderhoud € 5,5 miljoen en moet de gemeente jaarlijks € 1 miljoen gaan betalen.

Het is de gemeente Gulpen-Wittem er veel aangelegen om het zwembad in stand te houden in Gulpen. Voor een toeristische gemeente als Gulpen-Wittem is het zwembad namelijk een trekpleister. Maar, Gulpen-Wittem is te klein om het zwembad zelf in de lucht te houden. Enige manier om het bad aantrekkelijk te houden voor bezoekers en inwoners is om het zwembad te verkopen aan een private partij (ofwel te vermarkten).

De gemeenteraad heeft besloten om het zwembad te vermarkten, onder de voorwaarde dat eerst het huidige NV Vrijetijdscentrum (waar het zwembad nu bij in beheer is) de kans krijgt om met een plan te komen om het zwembad te kopen. Hiervoor krijgt het NV Vrijetijdscentrum een half jaar de tijd.

Waarvoor is in 2011 budget beschikbaar?
Er zijn projecten die al in 2010 of eerder in gang zijn gezet, waarvoor de gemeente budget beschikbaar heeft. Enkele projecten opgesomd:

– Bouw basisschool Wijlre: € 2,2 miljoen
– Centrum Jeugd & Gezin in Gulpen: € 438.000 per jaar
– Bouw gemeenschapshuis Partij: € 450.000
– Bouw kleedaccommodaties voetbalvereniging Zwart-Wit ’19 Eys: € 450.000
– Renovatie sportcomplex FC Gulpen: € 1,05 miljoen
– Realisatie gemeenschapsvoorziening Mechelen: € 200.000
– Vervangen afvalcontainers: € 350.000

Bron: gemeente Gulpen-Wittem