Fractie Franssen heeft bij het vaststellen van het jaarverslag over de leerplicht het College opgeroepen om inzichtelijk te maken hoeveel kinderen en jongeren uit Gulpen-Wittem in het buitenland onderwijs volgen en hoe hier toezicht op wordt gehouden. Als fractie willen wij graag zien dat ook in het buitenland de leerplicht wordt gehandhaafd over onze kinderen en jongeren. Daarnaast hebben wij ook gevraagd om niet mee te werken aan een formatie uitbreiding om de leerplicht te controleren en andere voorzieningen hiervoor te realiseren. Gezien het resultaat dat wij hebben dat vrijwel geen enkel kind of jongeren buiten de boot valt, lijkt het ons niet nodig om in een tijd van bezuinigingen hier extra middelen voor aan te wenden.