Het ziet er naar uit dat de gymzaal bij de basisschool in Mechelen wordt verbouwd zodat hij ook te gebruiken is als uitvoeringszaal. Mechelen heeft grote behoefte aan zo’n zaal.
De gemeente heeft de klankbordgroep, waar de verenigingen uit Mechelen in vertegenwoordigd zijn, voorgesteld om de gymzaal zodaning aan te passen dat hij ook gebruikt kan worden voor carnavalszittingen en uitvoeringen van de harmonie.
Robbert Dautzenberg van de Klankbordgroep Mechelen staat beslist niet negatief tegenover het voorstel van de gemeente. „Wij willen inderdaad gaan voor de gymzaal.
Wij hebben inmiddels een deskundige naar de zaal laten kijken om te zien of het haalbaar is.
Nog deze maand gaan wij met de verenigingen praten om hun wensen te horen.”
De belangrijkste zaken die aangepast moeten worden zijn de akoestiek, de vloer (een multifuctionele of af te dekken versie) en er moeten een vast podium en een opslagruimte, worden aangebouwd. „Ik denk dat dit idee wel door de verenigingen gedragen zal worden”, zegt Dautzenberg. Hij verwacht dat de uitvoering in 2011 zal plaatsvinden.
Mechelen zit, sinds de sluiting van zaal De Mechel in 2008 zonder uitvoeringszaal. Zo’n zaal zal een keer of tien per jaar gebruikt worden.
Voor repetities en andere bijeenkomsten blijven de verenigingen gebruik maken van de bestaande horeca. Vandaar dat de gemeente, die twee ton heeft gereserveerd, denkt aan aanpassing van de gymzaal.
Eerder was ook de zaal bij eetcafé Mechiuns in beeld als uitvoeringszaal.
Dat bleek geen haalbare kaart. Ook heeft de klankbordgroep in het verleden al eens aangegeven dat ze een compleet nieuwe gemeenschapsvoorziening wil. Dit bleek echter te duur en bovendien willen veel verenigingen niet weg bij de bestaande horeca in het dorp.