Wat mag en niet mag is vastgelegd in wetten, verordeningen en regels. Lokale wetgeving is vaak vastgelegd in een zogenoemde APV, een Algemene Plaatselijke Verordening. In de APV staan regels die alleen binnen de desbetreffende gemeente van kracht zijn en gelden voor iedereen binnen die gemeente. Een APV is daarmee een ‘huishoudelijk reglement’ van de gemeente. Er staat ook in hoe u vergunningen of ontheffingen kunt aanvragen, bijvoorbeeld de kapvergunning, collectevergunning en de evenementenvergunning. Een APV, en daarmee elke wijziging, wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Om de dienstverlening te verbeteren, kijkt de gemeente Gulpen-Wittem altijd kritisch of er regels kunnen worden geschrapt. Want minder regels betekent minder bureaucratie. Dat is voor u wel zo makkelijk. Om te weten welke regels van de Algemene Plaatselijke Verordening in de praktijk lastig of misschien wel overbodig zijn, hebben we ook uw hulp nodig. Via het lokaal meldpunt Minder regels kunt u aangeven hoe het volgens u beter kan.

Een voorbeeld: De gemeente heeft in de APV de regel geschrapt dat u een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van een container. Er zijn wel nog regels waaraan u moet voldoen bij het plaatsen van een container, maar u hoeft er geen vergunning meer voor aan te vragen bij de gemeente. Dit bespaart u dus een extra rit of een extra telefoontje naar het gemeentehuis! De volledige tekst van de APV kunt u hier raadplegen. Het meldpunt Minder regels kunt u eveneens op deze websitevinden.