Gulpen-Wittem, 6 augustus 2010 – In het kader van het vrijwilligersbeleid ondersteunt de gemeente Gulpen-Wittem alle verenigingen die in de gemeente zijn gevestigd in het behalen van de SVH Verklaring Sociale Hygiëne. Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen op een goede en gezonde manier met elkaar omgaan en rekening houden met elkaars normen en waarden. Doel hiervan is het voorkomen van vervelende en onveilige situaties binnen en buiten het bedrijf.

In iedere horecagelegenheid waar alcohol geschonken en/of verkocht wordt, moeten niet alleen de ondernemer en de bedrijfsleider/beheerder in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne. Volgens de Drank- & Horecawet moet er altijd tenminste één persoon aanwezig zijn in het bedrijf, die in het bezit is van deze Verklaring Sociale Hygiëne. Dit geldt dus ook wanneer een vereniging een feest organiseert waarbij alcoholische dranken worden verstrekt en er vrijwilligers achter de bar staan.

De cursus sociale hygiëne bestaat uit twee lesavonden in groepen van maximaal 30 personen. Na de twee lesavonden volgt een examen. Wanneer de deelnemer het examen succesvol doorloopt, ontvangt hij/zij de Verklaring Sociale Hygiëne.

Alle verenigingen die gevestigd zijn binnen de gemeente Gulpen- Wittem, kunnen deelnemen aan de cursus sociale hygiëne. De gemeente vergoedt 50% van de cursuskosten voor maximaal één persoon per vereniging. Concreet betekent dit een vergoeding van maximaal 112,50 euro per deelnemer.

Enkele eisen die aan de verenigingen worden gesteld zijn:

•           de vereniging dient gevestigd te zijn binnen de gemeente Gulpen- Wittem;

•           de vereniging dient in het bezit te zijn van rechtspersoonlijkheid.

Binnen het subsidiefonds voor de cursus sociale hygiëne is een bedrag van 3.500 euro beschikbaar. Dit bedrag geldt tevens als subsidieplafond. Wanneer het subsidieplafond is bereikt, verstrekt de gemeente geen subsidies meer. Meer informatie is te vinden op www.gulpen-wittem.nl.