De hele raad is er niet verheugd mee dat ons nu wordt gevraagd om geld ter beschikking te stellen terwijl wij nog geen inzicht hebben in de evaluatie. Wij kunnen nu dan ook geen uitspraken doen over de lange termijn maar zullen wel instemmen met het voorstel om een eenmalig bedrag toe te kennen voor het komend schooljaar af te kunnen maken. Het Moelejaan project is een belangrijk project dat zeker vervolg moet krijgen, echter moet ook gekeken worden of implementatie in het reguliere peuterspeelzaalwerk mogelijk is zoals dit nu ook al gebeurd bij de kleine peuterspeelzalen. Het ziet er naar uit dat wij geen extra geld van het rijk hiervoor zullen krijgen en het college wordt dan ook verzocht om tijdig te gaan lobbyen in Den Haag.