De gemeenteraad is van mening dat er beter en sneller uitgevoerd moet worden zodat er niet telkens een overschot van 2 miljoen meer is van projecten die nog niet zijn uitgevoerd. Daarnaast zal er ook scherper begroot moeten worden om de komende bezuinigingen op te vangen. Fractie Franssen wil daarnaast dat het aantal verkeersborden zoveel mogelijk gereduceerd worden om kosten te besparen. Ook willen we inzage in de managementletter om foute contractafspraken te onderzoeken. Daarnaast zien wij deze kadernota meer als een startnotitie dan een kadernota en zijn wij dan ook zeer teleurgesteld in deze nota. Ook wil Fractie Franssen op korte termijn schriftelijk zien of en wanneer Sophianum gaat verhuizen naar Gulpen. Tot slot willen wij dat niet alleen de inhuur van personeel beperkt wordt, maar dat ook eens goed gekeken moet worden naar de omvang en kwaliteit van het eigen ambtelijk apparaat en dat ook daarin gesneden moet (kunnen) worden.