De tijdelijke verhuizing van de Bernardusschool in Gulpen moet anderhalve ton goedkoper. Die opdracht heeft de gemeenteraad gisteravond aan wethouder Jan Bormans meegegeven. De basisschool verhuist eind dit jaar van het centrum naar tijdelijke units achter klimcentrum Rocca. De gemeente heeft verschillende prijzen opgevraagd en concludeert dat die tijdelijke verhuizing 600.000 euro zal gaan kosten. Veel te veel, vond een meerderheid van de gemeenteraad. De wethouder moet nu proberen om de verhuizing voor 450.000 euro rond te krijgen, zei Sjef Ortmans van de Fractie Franssen.

Wethouder Bormans noemde het bedrag „aan de krappe kant” maar zag het wel als „een uitdaging” om de verhuizing voor dat geld voor elkaar te krijgen.  Door de bouwtijd met een halfjaar in te korten en te verhuizen tijdens de kerstvakantie van 2010 en terug te verhuizen bij de zomervakantie 2012 moeten de kosten gedrukt worden. De oppositie partijen konden dit echter niet begrijpen en wilden alsnog naar Vaals (GroenLinks) of naar Meersen (Balans). Ruud Verhoeven (PvdA) verwoorde de gevoelens van de gemeenteraad goed: Wij voelen ons in ons hemd gezet, door Innovo die eerst tegen lijkt te zijn en plots toch voor een eerste ontwerp was waarbij gefaseerd bouwen mogelijk was geweest, de optie die raadsbreed gedragen werd maar nu niet meer mogelijk is zo moet geconcludeerd worden. En daar mag best wat van gezegd worden als zij een betrouwbare partner voor het onderwijs willen zijn.

Fractie Franssen was het liefst gestopt met het hele project en had dan een brede school neergezet, dan waren we nu al lang bij de opening geweest aldus Sjef Ortmans.

Om de nieuwbouw van het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar de nieuwe school in wordt ondergebracht, niet verder te vertragen, stemde uiteindelijk de hele raad voor. Die bouw zal ongeveer anderhalf jaar duren.

 

Lees hier het pleidooi van Raadslid Sjef Ortmans:

M.d.v  het thans voorliggende voorstel begint langzaam aan op een hoofdpijn dossier te lijken. Ik heb zelden meegemaakt dat er met betrekking tot het verhuizen van de school tijdens de bouw zulk een aantal voorstellen met evenzoveel bedragen de revue zijn gepasseerd. Bij de behandeling van dit voorstel in de raadsvergadering van  febr. heb ik het een zeer slecht voorbereid voorstel van het college genoemd , waarbij door de wethouder maar luk raak bedragen   worden genoemd en niemand weet of deze juist zijn. De wethouder zei in de RTG dat gefaseerd bouwen mogelijk was voor een bedrag van € 50.000,00. Nadien is dit bedrag verschillende malen bijgesteld van € 100.000,00 tot laatstelijk  € 300.000,00.of nog meer.

Wat schets onze verbazing toen tijdens de laatste RTG vergadering door de voorzitter van het schoolbestuur dhr. van Beers op een vraag over gefaseerd bouwen werd opgemerkt dat gefaseerd bouwen mogelijk was geweest indien het eerste ontwerp was gehandhaafd. Bij het doorvragen naar deze opmerking was de voorzitter kennelijk zo  verbaasd dat hij het ook niet meer wist en het afdeed met de opmerking dat zulks voor zijn aantreden als voorzitter van het schoolbestuur was geweest. Hij was op een lopende trein gesprongen. Niemand ook de wethouder kon niet uitleggen waarom van dit ontwerp was afgeweken terwijl dit de goedkoopste oplossing voor de realisatie van de Bernardusschool was geweest.

 

Het thans voorliggend voorstel om alsnog naar Vaals te verhuizen aangezien zulks € 200.000,00 goedkoper was als het plaatsen van units op terrein bij Mosaqua ontlokte nogal verschillende  reacties. Uitgangspunt van het amendement destijds was een tijdelijke geschikte locatie te vinden voor de tijdelijke huisvesting die sociaal-emotioneel verantwoord is tegen  zo laag mogelijke kosten. Een opmerking van de vertegenwoordiger van de fractie Brandts dat het naar zijn mening veel goedkoper kon was aanleiding tot een discussie over de betrouwbaarheid van de voorliggende offerte en de daaraan gekoppelde voorstellen van het college.

Er wordt maar offerte gevraagd zonder een  fatsoenlijke marktverkenning.  De vraag doet zich voor voorzitter is onze ambtelijke organisatie wel in staat tot een dergelijke marktverkenning en neemt het college maar voetstoots genoegen met een voorstel uit de organisatie, terwijl de wethouder tocht pretendeert deskundig op het gebied van bouwen en aanverwante zaken te zijn.

Het liefst zou mijn fractie de hele bouw v.h Centrum voor Jeugd en Gezin willen stop zetten en overgaan tot de bouw van een brede school. Naast het feit dat het opzeggen van gesloten overeenkomsten schade claims kunnen veroorzaken en dat in het coalitie akkoord is afgesproken de eerder genomen raadsbesluiten zullen worden gerespecteerd kan zulks dus niet. Daarom komt onze  fractie met het voorstel  het college taakstellend opdracht te geven voor een bedrag van maximaal € 450.000,00 de nodige units te plaatsen op het terrein nabij Mosaqua zodat de verhuizing van de Bernardusschool kan worden gerealiseerd en daarnaast  ervoor zorg te dragen dat het tijdsbestek waarbinnen de bouw  plaatsvindt wordt beperkt (kan ook winst opleveren) want een tijdsbestek van 2 jaar lijkt ons nogal ruimschoots bemeten.