Het besluit is genomen, Gulpen-Wittem is voor het plaatsen van de kleine bordjes 28x 20 cm en tegen de grote borden met tijdswaarnemingen. Wel stemt Fractie Franssen, Groen! en CDA in met de lussen in het wegdek, maar wel met de volgende opmerkingen:

De lussen mogen slechts op twee korte trajecten worden aangebracht waarbij alleen de duur van de klim mag worden weergeven met de tijdsregistratie, dat houdt dus in dat het wedstrijdelement uit het parcours wordt gehaald. Daarnaast door in te stemmen met de permanente route zal de verkeersdruk rond het weekend van de Amstel Gold Race afnemen door de wielertoeristen de route het hele jaar kunnen fietsen. Daarnaast kan er worden gesproken over handhaving, de chips worden geregistreerd op naam en we kunnen als we goede afspraken maken met de organisatie zien wie zich misdragen heeft. Ook gelden de officiële verkeersregels (maximaal 2 fietsers naast elkaar), weet de politie waar ze zich bevinden en moet handhaving makkelijker worden. De kosten voor de gemeente Gulpen-Wittem bedragen nul euro en de opbrengsten zullen vooral economisch van aard zijn voor onze ondernemers die kunnen profiteren van het wieltoerisme. Zoals menige horecaondernemer al heeft  gezegd “Wat ons betreft mag het elk weekend Amstel Gold Race zijn”. GroenLinks, Balans, PvdA en Brants zijn tegen welke vorm van permanente Amstel Gold Race dan ook, ze hadden zich dan vooraf wel niet verdiept in de materie, kwamen met onjuiste feiten. en kijken niet verder dan hun fiets groot is. Ook hebben ze nooit aan een fietstocht meegedaan, om zelf de conclusie te kunnen trekken.

CDA, Groen! en Fractie Franssen lichten ook nog toe dat het helemaal niet aan de Raad is om te beslissen omdat formeel het College bevoegd is de vergunning te verlenen. Door te laten zien dat we samen kunnen werken in het heuvelland en onderleiding van de provincie er dit compromis is gekomen zijn wij realistisch en met deze beperkingen kunnen wij goed leven. Daarnaast laten we zo ook zien dat we niet tegen wielrennen zijn en maken we kans ook nog mee te kunnen profiteren van de WK die mogelijk naar deze regio komt. Jack Duckers (Balans) ziet het liefst geen enkele fiets meer voorbij komen en Ger Brants (fractie Brants) wil de schoolfietsers eraan toe voegen, de vraag is of deze dan ook een chip zullen krijgen?

Wat ons betreft kan er nu een einde komen aan deze hele discussie, het besluit is genomen in onze ogen een goed besluit dat ook aan onze inwoners is uit te leggen. We kunnen reguleren, profiteren, promoten en werken aan de veiligheid in ons heuvelland en dat moet breed worden gezien want als het er op neer komt stelt Gulpen-Wittem alleen niet veel voor om dit alles te bewerkstelligen.