Fractie Franssen feliciteert alle personen uit de gemeente Gulpen-Wittem die vandaag ter gelegenheid van koninginnendag 2010 verdienstelijk zijn gemaakt aan de Orde van Oranje Nassau. Fractie Franssen waardeert hun inzet voor de samenleving en spreekt ook een groot woord van dank uit aan deze personen.

 

Hare Majesteit de Koningin heeft het behaagd aan onderstaande personen uit de gemeente Gulpen-Wittem het lidmaatschap verbonden aan de Orde van Oranje Nassau bij gelegenheid van Koninginnedag 2010 toe te kennen. Op 29 april 2010 werden hen de versierselen behorend bij de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Van den Tillaar, in aanwezigheid van het voltallige college.

 

Aan betrokkenen werd een Koninklijk Onderscheiding toegekend omdat zij zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen. Bij de beoordeling van de aanvraag is gelet op onder andere de duur, uitstraling, aard en intensiteit van de activiteiten, de voorbeeldfunctie en de waarde voor de samenleving.

 

Genoemde verdiensten zijn actueel en/of zijn in het verleden verworven.

 

De heer A.M.G. (Ad) Broers (54), Mesweg 43, 6287 BG Eys

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Verdiensten:

Vrijwilliger bij het Missiecomité Eys;

Bestuurslid en vicevoorzitter van het Kerkbestuur van de Parochie H. Agatha te Eys;

(Hoofd)redacteur van het Eyser parochieblad ‘van deur tot deur”;

Bestuurslid en secretaris van het kerkelijk zangkoor St. Cecilia te Eys;

Vrijwilliger en initiatiefnemer van de Archiefgroep bij de schutterij St. Sebastianus te Eys.

 

 

De heer C.J. (Jo) Budie (56), Hoebigerweg 47, 6287 AS Eys

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Verdiensten:

2e dirigent van het mannenkoor St. Jozef te Kaalheide Kerkrade;

Voorzitter en hoofdjeugdleider van de Jeugdafdeling van de voetbalvereniging S.V. Zwart-Wit ’19 uit Eys;

Bestuurslid van S.V. Zwart-Wit ’19 waarin verantwoordelijk voor jeugdzaken;

Tevens organisator nevenactiviteiten voor de jeugd.

 

 

De heer W.J.H. (Hub) Huijnen (62), Oude Schoolhof 7, 6287 BK Eys

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Verdiensten:

Lid van het Kerkbestuur van de Parochie H. Agatha te Eys;

Lid van de stichting Jeugdgebouwen Eys;

Beheerder van het kerkhof en beheerder van de onderhoudscontracten met betrekking tot de kerk en pastorie;

Collectant in H. Agathakerk;

Leider van verschillende projecten ten behoeve van de H. Agathakerk Eys.

 

 

De heer J.J. (Jan) Jorissen (64), Nachtegaalstraat 7, 6287 AX Eys

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Verdiensten:

Bestuurslid en accommodatiebeheerder van de voetbalvereniging S.V. Zwart-Wit ’19 te Eys;

Belast met het technisch onderhoud van de gebouwen op sportcomplex “ Hanzon” te Eys;

Als vrijwilliger verricht hij hand- en spandiensten voor schutterij St. Sebastianus te Eys.

 

 

De heer A.J.H. (Hub) Kockelkoren ( 58), Hilleshagerweg 52, 6281 AG Mechelen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Verdiensten:

Lid, voorzitter, Minister van de Raad van Elf en wagenbouwer bij carnavalsvereniging De Breuzelère uit Mechelen;

Bestuurslid, secretaris en voorzitter van schutterij St. Sebastianus te Mechelen;

Bestuurslid mannenkoor Lauwerkrans te Mechelen;

Bestuurslid en bondssecretaris van r.k. Zuid-Limburgse Schuttersbond;

Lid en bestuurslid van de werkgroep St. Joseph Kapel in Hilleshagen te Mechelen;

Voorzitter van de F.N.V. Bondgenoten, afdeling Gulpen-Wittem;

Vrijwilliger bij de H. Johannes de Doper Parochie in Mechelen.

 

 

De heer (N.M.J.) Norbert Maussen (68), Dr. Poelsstraat 17, 6271 AN Gulpen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Verdiensten:

Oprichter en voorzitter van de Vrije Tijds Club Gulpen (VTC) wandelclub voor alleenstaanden;

Vrijwilliger bij het Zorgcentrum ’t Brook te Voerendaal namens de Unie van Vrijwilligers, afdeling Voerendaal/Nuth;

Collectant voor Amnesty International, de Dierenbescherming, het Epilepsiefonds, het Reumafonds, het Astmafonds en voor de Alzheimercollecte.

 

 

De heer J.M.J. (Jo) Spaubeek (63), Van Wachtendonckplein 27, 6321 BE Wijlre

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Verdiensten:

Tambour-maître in de rang van sergeant-majoorinstructeur ;

Instructeur drumband;

Toegevoegd bestuurslid;

Coördinator van de vrijwilligers van schutterij St. Maternus te Wijlre;

Lid van de wandelsportvereniging de Veldlopers en baanleider bij “de Nacht van Gulpen”.

Op vrijdag 30 april reikte burgemeester Van den Tillaar, in aanwezigheid van de overige collegeleden, een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Jan van Aerssen uit Mechelen (A ge Veld 11, 6281 AJ Mechelen).

Tijdens de receptie, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van voetbalvereniging RKMVC Mechelen, ontving de heer van Aerssen de Koninklijke Onderscheiding. Hij is 60 jaar lid van deze vereniging, waarvan 55 jaar actief als bestuurslid. Daarnaast heeft hij zich ook verdienstelijk gemaakt voor carnavalsvereniging de Breuzelère, mannenkoor de Lauwerkrans, toneelvereniging KDO (Kunst door Oefening), harmonie St. Cecilia en schutterij St. Sebastianus. De heer van Aersen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.