Al jaren worden er pogingen ondernomen om het voormalig Dr. te slopen. Echter tot op de dag vandaag staat dit gebouw er nog steeds en is er een veelvoud aan puin, overlast en daarmee een sociaal onwenselijke situatie ontstaan. Wij willen nogmaals een dringend beroep op u doen om er voor te zorgen dat op zeer korte termijn het gebouw gesloopt wordt, al dan niet onder dwang van de gemeente. Zoals wij vernomen hebben is het mogelijk een termijn te stellen aan de eigenaar waarop het pand gesloopt dient te zijn. Is dat niet het geval dan kan de gemeente opdracht geven het pand te slopen en de hiervoor gemaakte kosten verhalen op de eigenaar. Wij verzoeken u dan ook dringend om een termijn te stellen waarop het pand gesloopt moet zijn en zo niet zelf actie te ondernemen. Fractie Franssen is van mening dat het nu meer dan lang genoeg heeft geduurd voordat dit pand verdwenen is uit ons vijf sterrenlandschap.