Al geruime tijd ondervinden de bewoners van de Marchierstraat en de Stationstraat te Wijlre overlast van bloesem, bessen en bladeren van de aldaar staande bomen. De inwoners hebben vorig jaar al enkele malen bij de gemeente erop aangedrongen om de bomen te laten snoeien en de overlast te beperken. Helaas is hier nooit iets van terecht gekomen en zijn de verzoeken van de bewoners niet eens door de betreffende ambtenaar beantwoord. De inwoners ondervinden overlast doordat de pompen van hun vijvers verstoppen, de stoeptegels “omhoog komen” en de vrees is er dat de wortels van de bomen zelfs de fundamenten zullen gaan aantasten. Wij willen het college dan ook de volgende vragen stellen:

1)    Bent u bekend met de overlast van de bomen in de Marchierstraat en Stationstraat?

2)    Klopt het dat de verzoeken en berichten van de bewoners niet zijn beantwoord?

3)    Vindt u het gepast om deze verzoeken onbeantwoord te negeren?

4)    Welke maatregelen gaat u in het vervolg nemen om dit te voorkomen?

5)    Bent u op locatie gaan kijken naar de bomen?
Zo ja, wat was uw conclusie?

6)    Bent u bereid op zeer korte termijn de overlast aan te pakken, zodat de bewoners hier geen hinder meer van ondervinden?
Jo Nix (Raadslid)                                                     Robbert Dautzenberg (Raadslid)