De inwoners van Mechelen en met name de bewoners van de Commandeurstraat en de Pastoor Ruttenstraat worden al geruime tijd ’s nachts en ‘s ochtends wakker geschokt door (vracht)verkeer dat door de straten scheurt. De maximum snelheid van 30 km per uur (Pastoor Ruttenstraat 50 km per uur) wordt ruim overschreden, zo blijkt uit eerder onderzoek dat door de gemeente aan de bewoners is medegedeeld. Er is geconstateerd dat 85% van het (vracht)verkeer de maximum snelheid overschrijd in de bebouwde kom. Verschillende bewoners hebben foto’s gemaakt en deskundigen ingeschakeld om eventuele claims voor te bereiden.

Als gemeente heeft u de bewoners maatregelen beloofd. Tot op de dag van vandaag zijn deze er echter nog niet gekomen. De bewoners die volgens zeggen en spreken al meerdere malen contact hebben gehad met de gemeente worden niet geholpen met hun problemen. Zoals een van de bewoners ons mededeelde:

“Ik begin toch wel een beetje bang te worden in huis, omdat alles heel erg schokt als er weer eentje langsrijdt”

 

Raadslid Robbert Dautzenberg heeft hierover de volgende vragen aan het college gestuurd:

1)Bent u bekend met de snelheidsoverschrijdingen in de dorpskern van Mechelen en met name in de bovengenoemde straten (Commandeurstraat en Pastoor Ruttenstraat)?

2)Bent u bij de bewoners thuis aanwezig geweest om zelf de problemen tijdens deze momenten te constateren?
3)Wanneer is het laatste onderzoek naar de snelheidsoverschrijdingen verricht?
4)Wat waren de conclusies en kunnen wij een afschrift ontvangen van dit onderzoek?

5)Wanneer heeft u voor het laatst contact gehad met de bewoners van bovengenoemde straten?

6)Welke maatregelen heeft u de bewoners toegezegd en wanneer zullen deze maatregelen in werking treden?
7) Hoe is het elders gesteld met de effectiviteit van deze maatregelen?

8)Bent u bekend met de acties die de bewoners voorbereiden?

9)Hoe gaat het college reageren op deze mogelijke (claim)acties?

Wij houden u op de hoogte!