Raadslid Robbert Dautzenberg heeft aan burgemeester van den Tillaar de oproep gedaan om op korte termijn met zijn collega’s in Vaals en Valkenburg a/d geul in gesprek te gaan om de legesverordeningen op elkaar af te stemmen. Dit deed hij nadat hij constateerde dat er nog steeds riante verschillen zijn in de hoogte van de heffingen en de systematiek die gehanteerd wordt. In Gulpen-Wittem leidt dit voor gestandaardiseerde vergunningen voor absurd hoge bedragen. De overige fracties steunde dit verzoek unaniem. Daarnaast heeft Fractie Franssen samen met het CDA een beroep gedaan op het college om de administratieve lasten toch echt in 2011 met 25% verminderd te hebben.