Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 april zijn de wethouders Jan Bormans (CDA) en Piet Franssen (Fractie Franssen) (her)benoemd voor een periode van vier jaar. Tijdens deze vergadering werd ook het coalitieakkoord besproken en vastgesteld. Over het algemeen waren de andere partijen vrij positief over het coalitieakkoord en dat komt met name omdat in het akkoord veel zaken staan die ook door de andere partijen breed worden gedragen. De benoeming van de wethouders werd door een ruime meerderheid van de raad gesteund. De coalitiepartners CDA en Franssen spraken van “Handen uit de mouwen en aan de slag”, we gaan “meer doen met nog minder (geld)”. De coalitie heeft er bewust voor gekozen om geen apart collegeprogramma te schrijven, maar om het coalitieakkoord als leidraad te gebruiken voor het voorleggen van voorstellen aan de Raad. De coalitie wenst beide heren samen met burgemeester  van den Tillaar veel succes maar zal hun zeer kritisch volgen en waar nodig op de vingers tikken. Nu Piet Franssen weer volwaardig wethouder is, komt zijn raadszetel vrij. Deze is donderdagavond weer bezet door Jef Ortmans. De Fractie Franssen bestaat zetelt nu met vier zetels: Roel Ronken (fractievoorzitter), Robbert Dautzenberg (raadslid) , Jo nix (raadslid) en Jef Ortmans (raadslid).

Tijdens deze vergadering werden ook de leden voor het Algemeen Bestuur van Pentasz (onze gemeentelijke sociale dienst) benoemd. De heren P. Laheij (CDA) en J.Ortmans (Fractie Franssen) zullen hier plaats in nemen. Als plaatsvervangers zijn benoemd mevrouw M. van der Klei (GroenLinks) en de heer R. Ronken (Fractie Franssen) Wij wensen hun alle veel succes toe. Als vervangend raadsvoozitter is mevrouw E. Vanderheijden – Knops herbenoemd.