Afgelopen donderdag werd in een openbare raadsconferentie het concept coalitieakkoord besproken met maatschappelijke organisaties en de overige politieke partijen. De suggesties die we hebben meegekregen zullen we zeker nog bespreken en kijken of we ze kunnen meenemen in het coalitieakkoord.

Ook de diverse brieven die we hebben ontvangen, waren vooral positief en bevatten opbouwende feedback voor een stabiele periode voor de komende vier jaar. De belangrijkste thema’s de komende vier jaar zijn “leefbaarheid van alle kernen”,  “ondersteuning van alle verenigingen” en “ruimte voor ontwikkelingen in de bedrijfssector”.

Wij willen niet gaan regeren vanuit  het torentje, maar de boer op met ons coalitieakkoord, wij willen samen met alle politieke partijen, maatschappelijke partners en onze inwoners en daarbij met namen de jeugd praten over beleidthema’s en samen verantwoorde keuzes maken voor de toekomst.

Omdat akkoord eventueel nog bij te stellen hebben het CDA en de Fractie Franssen diverse organisaties uitgenodigd om hun visie te geven.  Niet echt heel veel, vond Ruud Verhoeven van de PvdA „maar dat zegt misschien ook wel dat de mensen in Gulpen-Wittem heel tevreden zijn.”

Ook de politiek kreeg de kans om de coalitie nog wat suggesties mee te geven. Daar maakte niet iedere partij gebruik van. Gelukkig deed GroenLinks dat wel, waarvoor een oprecht woord van dank aan deze partij! De coalitie gaat nu het definitieve akkoord opstellen en dit ook laten doorrekenen of de financiële consequenties ook aanvaardbaar zijn voor onze gemeente en of de plannen uitvoerbaar zijn.