Op woensdag 31 maart houden Fractie Franssen en CDA een openbare conferentie over het concept-coalitieakkoord. Via de formateur Ed Meessen hebben alle raadsleden, fractieleden en het maatschappelijk middenveld het concept coalitieakkoord ontvangen. Tijdens deze conferentie kunnen zij nog suggesties meegeven alvorens de coalitie het uiteindelijke coalitie-akkoord zal opstellen.

De openbare conferentie wordt gehouden op woensdag 31 maart a.s. in het gemeentehuis. Aanvang is om 19:30 uur. De heer Ed meessen, die als formateur in het proces heeft gediend, zal die avond als gastvoorzitter optreden.

Wilt u deelnemen aan deze conferentie, en dat hopen wij van harte dan kunt u zich aanmelden bij de griffie (uiterlijk dinsdag 30 maart voor 12:00 uur) bij griffie@gulpen-wittem.nl

of telefonisch 043-8800769.

Klik hier voor het concept-coalitieakkoord