Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem antwoorden in de door de Raadsleden Robbert Dautzenberg en Roel Ronken gestelde vragen van 25 februari 2010 dat er snel aan de slag wordt gegaan. De Raadsleden vroegen naar de mogelijkheden om dat gebied beter te verlichten in het kader van de veiligheid. Het College is van plan op zeer korte termijn de verlichting daar te vervangen en uit te breiden, zodat de verlichting weer up to date zal zijn.