Het college en verantwoordelijk portefeuillehouder Piet Franssen gaat meer aandacht besteden aan mantelzorgers. Nu is er slechts een klein aantal van 50 mensen bekend, terwijl er dit naar verwachting veel meer zijn. Het college wil deze mensen ondersteunen en daarom mantelzorg meer onder de aandacht brengen om meer mantelzorgerste vinden.

Steunpunt Mantelzorg gaat in samenwerking met Sevagram een Matelzorgsalon opstarten. Hier kunnen zij praten over hun ervaringen en informatie inwinnen over actuele onderwerpen. Het is de bedoeling dat deze elke laatste woensdag van de maand zal gaan plaatsvinden.