Het college is het met Fractie Franssen eens dat het plaatsen van verlichting op wegen buiten de bebouwde kom zeker op verbindingswegen bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Echter de hoge koste en de aantasting van flora en fauna moeten worden meegewogen en ook de gebruiksfrequentie van de wegen. Het huidige beleidsplan is er dan ook op gericht om de  bestaande verlichting in stand te houden en is er geen budget gereserveerd voor de aanleg van extra verlichting. Het gebruik van verlichting op zonnepanelen kan gebruikt worden als oriëntatieverlichting maar deze lichtppunten zijn duurder dan de huidige lichtpunten in aanschaf.