De gemeenteraad van Gulpen-Wittem gaat er nog altijd van uit dat de nieuwe brede school in Wijlre in 2011 gebouwd gaat worden. Gisterenavond werd tijdens een interpellatiedebat kritisch vragen gesteld over het tekort van zeven ton voor de nieuwbouw van de school, inclusief peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang van gymzaal.  De coalitiepartijen CDA, Fractie Franssen en fractie Brants hadden het debat aangevraagd omdat wij van mening zijn dat de wethouder (Jan Bormans) wel het een ander uit te leggen heeft aan de raad.

Altijd is ons voorgehouden dat de nieuwe basisschool inclusief peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang 1,5 miljoen euro zou gaan kosten. In februari kregen wij echter te weten dat de kosten 7 ton hoger zouden uitvallen. De grote vraag van de hele gemeenteraad is “Hoe kant dit en hoe gaan we dit oplossen?”

Wethouder Bormans kon de raad niet beantwoorden hoe het heeft kunnen gebeuren maar zij wel haastig op zoek te zijn naar geld in de komende voorjaarsnota. Voor de gemeenteraad is dit echter niet snel genoeg. De raad heeft met het college afgesproken dat er binnen vier weken een brief moet komen waarin staat hoe het verder verloopt met de financiële onderbouwing van de brede school.