Fractielid en kandidaat Robbert Dautzenberg is enkele dagen geleden benaderd door bewoners van de flat bij A ge Veld over het aldaar in het donker gelegen voetpad (tussen de flat en de voormalige peuterspeelzaal). De bewoners, veelal senioren die ’s avonds het pad gebruiken om terug naar hun appartement te keren zien feitelijk niets als zij het pad betreden. Zelf zijn wij als fractie polshoogte gaan nemen en hebben wij geconstateerd dat het pad ’s avonds vrijwel onbegaanbaar is. Daarnaast vinden wij het zeer onwenselijk dat dit voetpad in het donker ligt, daar de sociale onveiligheid hierdoor toeneemt. Wij hebben het college dan ook verzocht om zo snel mogelijk naar het liefst een duurzame oplossing te kijken waardoor het pad begaanbaar wordt en de sociale veiligheid zal toenemen.