De coalitie wil weten waarom nieuwbouw zeven ton meer kost. Coalitiepartijen, CDA, Brants en Fractie Franssen, eisen opheldering tijdens een interpellatiedebat op 10 maart over de nieuwbouw van de basisschool in Wijlre. „Hoe is het mogelijk dat de kosten voor de peuterspeelzaal, de bso en de gymzaal domweg ‘vergeten’ zijn of is hier sprake van bewust foutief informeren van de raad?”,

De nieuwbouw van de basisschool in Wijlre valt zeven ton duurder uit dan de anderhalf miljoen euro die de gemeenteraad daarvoor heeft uitgetrokken. Vorig jaar oktober ging de gemeenteraad akkoord met een nieuwe zogenoemde brede basisschool, met buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Ook zou daar een gymzaal

bij komen. Er werd 1,5 miljoen euro voor gereserveerd. Leurs (Balans), destijds wethouder, stapte eind 2009 op en Bormans nam het dossier over. Het bedrag 2,2 miljoen euro kwam Bormans (CDA) tegen. Dat zou de nieuwe school moeten gaan kosten. Maar dat was niet afgesproken. “Zoveel geld hebben wij niet gereserveerd.”

Fractie Franssen vindt het onbegrijpelijk dat een bedrag van zeven ton ontbreekt en dat de gemeenteraad hier niet van op de hoogte is. Het is de tweede keer in korte tijd dat er bij grote projecten geld moet worden toegevoegd, nadat de nieuwe coalitie het zakencollege heeft opgestart om de lopende zaken van de oude coalitie (CDA, Balans PvdA) netjes af te handelen. Wij eisen dan ook opheldering hoe dit kon gebeuren en hoe wij nu verder moeten, want een nieuwe basisschool in Wijlre zal er absoluut op korte termijn moeten komen en verdere vertraging dat zien wij ook niet zitten.