Ons valt het ons al geruime tijd op dat een aantal wegen buiten onze kernen onverlicht zijn, specifiek betreft het hier verbindingswegen naar gehuchten binnen onze gemeente. Recentelijk zijn wij door bewoners van diverse kernen en gehuchten hier nogmaals op geattendeerd en wij hebben begrip voor het standpunt van deze mensen dat verlichting de algemene verkeersveiligheid op voornoemde wegen ten goede zou komen. Daarnaast zijn wij van mening dat een aantal van deze wegen worden gebruikt door fietsers in het kader van bijvoorbeeld Woon-Werkverkeer en verlichting zou ook deze kwetsbare groep verkeersgebruikers zeer ten goede komen (zeker in de ochtend en avonduren van de winter).

Wij snappen dat op een aantal plaatsen geen verkeersverlichting met een directe stroomaansluiting kan worden gerealiseerd. Dit in verband met de afwezigheid van een stroomvoorziening en de kosten van de aanleg van een vaste stroomvoorziening alhier.

Wij attenderen u er in dit verband op dat in het verleden, mede op ons aandringen, al een verkeersverlichting is bijgeplaatst aan het begin van de Ingberdorpsstraat (verbinding Gulpen – Ingber). Deze verlichting is geplaatst met een eigen zonnepaneel, waardoor er geen aparte stroomverbinding diende te worden aangelegd. Een dergelijke oplossing zou inziens op meerdere plaatsen binnen de gemeente succesvol kunnen worden toegepast. Dit zou op de korte en langere termijn een milieuvriendelijke en kostenbesparende oplossing zijn. Wij hebben hierover dan ook schriftelijk vragen aan het College gesteld.