Wij zijn als coalitiepartijen geïnformeerd over een aantal zorgelijke ontwikkelingen met betrekking tot de accommodatie van de SV Epen/HV Juliana. Inmiddels is ons correspondentie onder ogen gekomen waar wij op z’n zachtst gezegd niet gecharmeerd van zijn. Een dergelijke manier van afhandeling is fnuikend voor de motivatie en inzet van onze vrijwilligers. Ons inziens is een e-mail (en de daaraan gekoppelde harde toonzetting) niet de meest geschikte communicatievorm. Wij pleiten er dan ook voor om de communicatie via een persoonlijk overleg te laten verlopen en anders tenminste per telefoon. Door middel van een e-mail of brief kunnen besproken zaken dan alsnog bevestigd worden!

Naar aanleiding van onze brief heeft wethouder Piet Franssen direct contact opgenomen met SV Epen en HV Juliana om de situatie te bespreken middels een persoonlijk overleg.

Aangaande de ons aangeleverde informatie hebben wij de navolgende vragen:

  1. Welk bedrag is nodig voor de opknapbeurt van de accommodatie van de voetbalclub Epen?
  2. Wanneer was bekend welk bedrag nodig was en waarom is hier in de meest recente begroting geen specifieke aandacht voor geweest, te meer daar reeds toen bekend was dat een centrale sportaccommodatie in Partij geen doorgang zou vinden?
  3. Welk bedrag / budget staat momenteel gereserveerd voor de opknapbeurt van de accommodatie te Epen?
  4. Kunnen wij de notitie ontvangen met betrekking tot het overleg tussen de betreffende wethouder en de verenigingen betreffende de opknapbeurt en specifiek het geld dat in hier volgens de gemeente voor afgesproken is (lees: €10.000,-)? Overigens merken wij op dat betrokken verenigingen niet op de hoogte zijn van deze afspraak.
  5. In het accommodatiebeleid hebben wij, zoals ook door de verenigingen is aangegeven, gesteld dat er vanuit de gemeente één contactpersoon dient te komen. Ons inziens kan dit nooit een extern adviesbureau (lees: Bureau Breemen) zijn. Wij verwachten dat er duidelijkheid komt voor verenigingen en dat u alsnog zo spoedig mogelijk deze contactpersoon binnen de gemeenteorganisatie aanwijst! Gaarne uw reactie hierop.

Gegeven de situatie, specifiek de CV-ketel van de accommodatie, onderstrepen wij dat acute actie vereist is en dringen wij daarom aan op een snelle afhandeling van de ontstane situatie. Wij willen de betrokken verenigingen niet letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan!

CDA                                                    Fractie Brants                        Fractie Franssen