Wij zijn de afgelopen weken een aantal malen door bewoners uit uw wijk aangesproken betreffende de situatie rondom de trap Beversbergweg – Prinses Christinastraat. Wij delen de mening van deze bewoners, dat er voor de sluiting van de trap geen enkele passende oplossing is gepresenteerd en dat de bewoners in een lastige situatie worden gedwongen.  Wij hebben daarom een brief geschreven aan het college om te kijken naar een passende oplossing voor het probleem en de dialoog tussen u en de gemeente opnieuw op te starten. Onze fractie betreurt de situatie en zijn bovendien van mening dat wij tegenwoordig te veel in problemen en te weinig in oplossingen denken. Wij hopen echter dat mede door onze brief er toch gekeken kan worden naar een oplossing, wat deze gaat worden weten wij niet, maar het werken aan zou voor ons al een stap in de goede richting zijn.

In het verleden hebben aangaande de trap Beversbergweg diverse malen in wisselde vorm met het college hierover van gedachten gewisseld. Het uiteindelijke resultaat is een gesloten trap, burgers die via de commissie beroep en bezwaarschriften bij de rechter zijn gekomen en met name een ontevreden gevoel bij bewoners uit de buurt. Wij worden ondertussen herhaaldelijk door bewoners uit de wijk hierover aangesproken en krijgen dan veelvuldig te horen dat er vanuit de gemeente niet met hun wordt meegedacht en er geen vervangende oplossing is gepresenteerd. Wij hebben begrip voor deze mensen en de situatie waarin zij zich bevinden, bovendien zijn wij van mening dat er gezocht moet worden naar oplossingen en we het denken in problemen tot een minimum moeten beperken.

Kijkend naar voorliggende situatie vragen wij  het college om het volgende:

Is er na de uitspraak van de rechter nog contact geweest met bewoners uit de buurt aangaande de problemen rondom de voornoemde trap?
Hebt u gedurende het traject gekeken naar andere mogelijkheden en oplossingen? Bijvoorbeeld verplaatsing van de trap?
Bent u bereid om samen met de bewoners uit de buurt op zoek te gaan naar een passende oplossing voor hun probleem en zo de dialoog met de bewoners opnieuw op te starten?
Indien vraag 3 positief wordt beantwoord, wanneer kan dit opgestart worden en wanneer kunnen wij concrete resultaten verwachten?