Tijdens de raadsvergadering van 4 februari werd het door de coalitiepartners Brants, CDA en Franssen nogmaals duidelijk gemaakt aan wethouder Bormans  (CDA) dat  wij er de buik meer dan vol van hebben! De coalitie heeft dan ook een amendement ingediend waarmee op uiterlijk 1 maart alle handtekeningen binnen moeten zijn. Is dat niet het geval dan is de realisatie van het Regionaal Jeugdcentrum Heuvelland definitief van de baan en worden op 2 maart 2010 de plannen voor een Brede School in Gulpen opgestart.

De coalitie is “not amused” met de financiële consequenties waarmee oud wethouder Leurs (Balans) de gemeenteraad heeft opgezadeld. Maar liefst €700.000 euro aan gemeenschapsgeld moet worden geïnvesteerd om de plannen alsnog te realiseren en dat terwijl er drie jaar geleden gewoon gestart had kunnen worden met de bouw van een Brede School in plaats van een RJC Heuvelland.

Ook vinden wij het optreden van het schoolbestuur Innovo niet daadkrachtig, ongeloofwaardig en minachtend. Het schoolbestuur was als sinds april 2009 op de hoogte van de situatie maar heeft verzuimd om toen in contact te treden met de ouders, hen te informeren en naar de ouders toe te communiceren.

De coalitie heeft er vanwege sociaal- emotionele pedagogische verlangens van de kinderen en de ouders nadrukkelijk voor gekozen dat de tijdelijke huisvesting van de Bernardusschool binnen de kern Gulpen moet plaatsvinden. De coalitie heeft de wethouder gevraagd met een aangepast voorstel te komen, waarin ook de kosten voor een groot deel verlaagd moeten zijn. Want navraag heeft ons doen bereiken dat er slechts een grove berekening van de kosten is gemaakt en dat ook de Raad niet tijdig geïnformeerd is door oud wethouder Leurs (Balans).

Fractie Franssen spreekt dan ook van een van de slechts voorbereide raadsvoorstellen uit deze raadsperiode. De €400.000 aan extra kosten zijn absurd hoog en zouden eigenlijk door Woonpunt gedragen moeten worden in plaats van door de gemeenschap.

Dan over de tijdelijke huisvesting in Vaals. Die vlieger gaat voor ons letterlijk niet op. Het financieren van de sloop van de school in Vaals door de absurd hoge huurprijs, daar doen wij niet aan mee! Maar ook de verkeersproblematiek die er in Vaals is en door reconstructie van de Maastrichterlaan nog zal gaan ontstaan is niet meegenomen in de afwegingen. En dan het allerergste wij als Fractie Franssen kunnen het de kinderen niet aandoen om dagelijks maar liefst 1 uur extra naar school en naar huis te reizen.

Deze meest kwetsbare  groep kinderen verdient beter dan deze puinhoop! De sociaal emotionele banden worden vergeten en de financiën voeren de boventoon. Uiteraard zijn de financiële consequenties belangrijk, maar wij geven liever 1 euro meer uit voor het welzijn van het kind, dan 1 euro minder voor een te mislukken bouwproject.

Wethouder Bormans (CDA) verklaarde de schriftelijke toezeggingen van de partners te hebben, maar dat is voor ons onvoldoende geruststelling.

De coalitie zet dan ook in op vier zaken; snel een nieuwe school, 1 maart is 1 maart, zo niet dan een brede school en vervangende huisvesting binnen de kern Gulpen.

De voorstellen zijn met een meerderheid van: Brants, Franssen, CDA, Groen! en GroenLinks aangenomen.