In het nieuwe beleidsvoorstel voor mantelzorgers en vrijwilligers komt wethouder Piet Franssen met een loket dat er voor moet zorgen dat mantelzorgers, verenigingen en vrijwilligers terecht kunnen op een plaats voor al hun vragen en opmerkingen. De hele gemeenteraad spreekt van een goed voorstel dat alle steun verdient. Opmerkelijk is ook dat het loket samen met Vaals en Valkenburg a/d Geul wordt opgestart en dat dit loket naar de gebruikers (in de kernen) toekomt in plaats van zich te stationeren op een locatie in de gemeente.