Klankbordgroep Mechelen en wethouder Piet Franssen bekijken nog steeds meerdere opties. Dat valt te lezen in een persbericht dat door de klankbordgroep op 1 februari 2010 is uitgegeven. Na het vertrek van oud-wethouder Ruud Verhoeven (PvdA) waarin de klankbordgroep op 22 oktober 2009 ook al het vertrouwen had opgezegd heeft wethouder Franssen zich ingelezen in het dossier en direct daarna (5 januari 2010) een gesprek gevoerd met de klankbordgroep.

Het realiseren van deze voorziening speelt eigenlijk al sinds 1991 en is in 2006 weer hoogst actueel geworden door een aantal omstandigheden.

De klankbordgroep en de gemeente hebben afgesproken de opties nogmaals te bekijken, nadat wethouder Piet Franssen duidelijk maakte dat het realiseren van een uitvoeringszaal die recht doet aan de mogelijkheden, wensen en omstandigheden geen gemakkelijke, maar wel noodzakelijke klus is.

Er is open gesproken door de wethouder en klankbordgroep over de huidige situatie en de mogelijkheden en belemmeringen die er zijn. Juist daarom stemde de klankbordgroep en wethouder er mee in om verschillende opties in Mechelen nogmaals te bekijken. Daarbij zijn er ook een aantal nog niet nader te noemen opties besproken.

De voorwaarde die de klankbordgroep daar aan heeft gekoppeld is een gesprek tussen gemeente en horecaondernemers van Mechelen dat begin februari plaats heeft gevonden.

De klankbordgroep is van mening dat het realiseren van een uitvoeringszaal in Mechelen alleen kan plaatsvinden als hiermee geen ongelijke concurrentie ontstaat en dat deze voorziening recht doet aan het gebruik daarvan door de verschillende verenigingen. Daarnaast moet deze voorziening zekerheid bieden voor de toekomst en geen verkwisting van gemeenschapsgeld zijn.

Iets wat onze fractie geheel onderschrijft en ondermeer reden is geweest om de te realiseren gemeenschapsvoorziening in Mechelen nog niet op te nemen in het huidige initiatiefvoorstel ‘accommodatiebeleid’.