Het nieuwe accommodatiebeleid van de gemeente Gulpen-Wittem heeft op de korte termijn geen grote financiële gevolgen. Tot die conclusie komen burgemeester en wethouders die dit beleid, een voorstel van de nieuwe coalitie, hebben doorgerekend. B en W waarschuwen wel voor de langere termijn. Gulpen-Wittem krijgt te maken met een krimpende bevolking. Dat betekent dat er minder inkomsten zullen zijn. B en W geven daarom aan dat gericht beleid nodig is om dit probleem op te lossen. De huidige coalitie werkt daar op dit moment al aan en staat open voor initiatieven van de oppositie en het College.

Vorige week presenteerden CDA, fractie Brants Fractie Franssen het nieuwe accommodatiebeleid aan de gemeenteraad. Een van de punten uit het voorstel is bijvoorbeeld dat verenigingen allemaal dezelfde huur voor hun accommodatie betalen. Ook kunnen ze extra inkomsten vergaren door zelf werkzaamheden te verrichten. Afgelopen donderdag, bij de presentatie, waren de financiële gevolgen van het plan niet helemaal doorgerekend. Op verzoek van de oppositiepartijen Groen! en GroenLinks en de coalitie, beloofde de burgemeester voor de raadsvergadering van aanstaande donderdag het initiatiefvoorstel door te rekenen.

De inkomsten voor de gemeente zullen toenemen door de verhoging van de huren. Die extra inkomsten gaan echter weer op aan structurele bijdragen om achterstallig onderhoud bij te werken en het wegvallen van de inkomsten van gsm-masten.

De financiële gevolgen voor het handbal en tennis zijn nog niet concreet te maken. Dit komt omdat de handbalverenigingen op termijn de buitensport locaties zullen afstoten en omdat de tennisverenigingen vrijwillig en open spreken voor concentratie op een locatie.

Het college van B&W is ook enthousiast over het voorstel om één aanspreekpunt te benoemen waar verenigingen en stichtingen met hun vragen terechtkunnen. Om dit te financieren zal er nog budget door de gemeenteraad vrij moeten worden gemaakt.