De Provincie Limburg trekt € 500.000,- uit ter stimulering van bovenlokale evenementen. Als gevolg van de economische crisis ondervinden vrijwilligersorganisaties problemen bij het vinden van sponsoren voor sportieve en culturele evenementen. Met deze eenmalige regeling wil de Provincie de eerste nood ledigen. Hiermee geven Gedeputeerde Staten invulling aan een initiatiefvoorstel van Statenlid Jeu Titulaer (CDA). Aanleiding vormt de kredietcrisis. Doordat vrijwilligersorganisaties de financiering van grootschalige evenementen moeilijker rond krijgen, lopen ze grote financiële risico’s. Daardoor kunnen evenementen kleiner van opzet worden of zelfs worden afgeblazen. De nu in het leven geroepen subsidie kan alleen worden aangevraagd door verenigingen en stichtingen die statutair in Limburg gevestigd zijn en waarvan het bestuur onbezoldigd is. Daarnaast moet uit de statuten blijken dat zij actief zijn op het gebied van (volks)-cultuur, sport of muziek. Alleen deze vrijwilligersorganisaties komen voor een subsidie in aanmerking. Hiermee wil de Provincie de belangrijke sociale functie die deze organisaties van oudsher in lokale gemeenschappen vervullen, ondersteunen. De bedoeling van de regeling is uitdrukkelijk niet om reguliere kleinschalige activiteiten te stimuleren die niet boven de reikwijdte van de lokale gemeenschap uitkomen. Hiervoor wordt verwezen naar de verantwoordelijkheid van de lokale gemeenschappen en gemeenten