De raadsconferentie met betrekking tot het accommodatiebeleid van donderdag 28 januari is rustig verlopen. De conferentie die de coalitie speciaal voor de oppositiepartijen had uitgeroepen leverde weinig commentaar, behalve over de financiële aspecten op. Het nieuwe accommodatiebeleid is samen met de verenigingen geschreven en wordt ook voor meer dan 95% door de verenigingen ondersteund!

Met betrekking tot de financiële aspecten geven de drie coalitiepartijen (Franssen, CDA, Brants) eerlijk toe dat dit niet tot op de eurocent is uitgerekend. Dat kan en gaat ook niet! Dat is immers een taak voor het College. Burgemeester  van den Tillaar zegde toe voor aanstaande donderdag 4 februari met een financiële rapportage te komen over de verschillen tussen het huidige en het nieuwe accommodatiebeleid.

Het nieuwe accommodatiebeleid zal (na vaststelling) op 1 maart 2010 in werking treden. De gemeente heeft dan drie jaar de tijd om alle accommodaties op peil te brengen. Vanaf 1 januari 2011 (met een in-groei van 5 jaar)  zullen de verenigingen / gebruikers de nieuwe prijzen gaan betalen. Daarnaast komt er jaarlijks overleg tussen de gemeente en de gebruikers en de gebruikers onderling om ervaringen en verbeteringen te bespreken.

Wel is het verschil uitgerekend tussen het door oud-wethouder Verhoeven geschreven beleid en het beleid van de coalitiepartijen. Daarbij moeten zowel de gemeente, als ook de verenigingen concessies doen om de accommodaties in de kernen betaalbaar te houden.

De PvdA gaf aan pas volgende week met een inhoudelijke reactie te komen. Dit omdat het een dik boekwerk is met veel inhoud. GroenLinks bleek de stukken nog niet bestudeerd te hebben en daardoor veel vragen te stellen, die wel in het stuk vertaald zijn. De fractie Groen! Zat vooral met de afwegingen van de coalitie waarom verenigingen bij zelfwerkzaamheid slechts 25% van de bespaarde kosten, en geen 100% krijgen uitgekeerd. De fractie Balans zat met een aantal vragen over de onderhoud ABC zoals deze nu door de uitvoeringsorganisatie ook al wordt gehandhaafd ook het verhaal van de zendmasten was hun nog niet geheel duidelijk.

Een ding werd wel duidelijk, het nieuwe voorstel maakt alles een stuk opener, transparanter en duidelijker en dat is waar het ons om te doen is. Een accommodatiebeleid waarbij iedereen weet wat kan en wat mag, met als uitgangspunt dat de leefbaarheid van elke kern telt!

Op termijn zal de handbal zich concentreren in de sporthal, een voor de handbalverenigingen ultieme wens. De gemeente levert dit geld op omdat de buitensportaccommodaties worden afgestoten. Ook de voetbalterreinen hebben een goede status, alleen voor de tennisverenigingen zijn er aanpassingen nodig. Deze tennisverenigingen hebben aangegeven vrijwillig de mogelijkheden van concentratie op een centrale plek niet uit te sluiten. Ook dat zal de gemeente weer kostenvoordelen opleveren.

Het accommodatiebeleid zal tijdens de raadsvergadering van 4 februari behandeld worden. De coalitiepartijen staan nog steeds open voor goede aanvullingen en suggesties van de opposities. Zo zijn er gisteren al een aantal tekstuele wijzigingen opgenomen en worden de mogelijkheden voor een onderhoudsfonds voor accommodaties bekeken.