De nieuwe coalitiepartijen in Gulpen-Wittem, het CDA, de fractie Franssen en fractie Brants, hebben het accommodatiebeleid van oud-wethouder Ruud Verhoeven op onderdelen aangepast. In de oude plannen was het idee om de verenigingen een huur van twee procent van de WOZ-waarde te laten betalen voor de accommodatie.

Volgens ons was deze norm niet eerlijk. Bovendien zou de huur voor veel verenigingen onbetaalbaar worden waardoor sommige clubs gedwongen zouden zijn om te fuseren. Verder is het voor de verenigingen helemaal niet duidelijk wat zij precies krijgen voor de huurprijs. Dat moet anders! Duidelijker en overzichtelijker!

Daarom is het nieuwe voorstel om de verenigingen een vaste vergoedingen per cluster te laten betalen. Een cluster bestaat bijvoorbeeld uit alle voetbalverenigingen of de gemeenschapshuizen. Voordeel is dat verenigingen met dezelfde activiteiten overal hetzelfde betalen.

Daarbij stellen wij een ingroeiperiode van vijf jaar voor omdat er in veel gevallen nogal een verschil is tussen de huidige tarieven en de nieuwe. Daarna volgt er eens per vijf jaar een huurverhoging van vijf procent.

Ook willen wij de vergoeding voor GSM-masten, die op een aantal voetbalterreinen staan, eerlijk verdelen. De providers sluiten dan ook de contracten met de gemeente, als eigenaar van de sportcomplexen, die de inkomsten vervolgens gaat verdelen.

Tot slot worden verenigingen gestimuleerd om zelf werkzaamheden te verrichten. Als beloning krijgt een vereniging 25 procent van de daadwerkelijk bespaarde kosten terug: de gemeente bespaart geld en der verenigingen verdienen iets bij.