In het voorjaar van 2009 deden een aantal fracties uit de gemeenteraad waaronder Balans en Fractie Franssen een beroep op het college van B&W om het hospice voor onze gemeente in Mechelen te behouden. Sevagram dat in mei liet weten niet te kunnen garanderen dat het hospice in Mechelen kon  blijven is ook gerustgesteld. Veel gebruikers, vrijwilligers, inwoners en personeel zijn blij dat het hospice in Mechelen dan ook behouden krijgt. Het zorghotel zal wel zo snel mogelijk worden overgedragen aan een nieuwe exploitant met commerciële ervaring, in de hoop dat het in de toekomst beter zal gaan.