Voetbalvereniging FC Gulpen heeft een extra nieuwsbrief uitgegeven om de leden te informeren over de huidige stand van zaken. In de nieuwsbrief wordt teruggeblikt naar de situatie voor de val van het vorige college en de huidige situatie. Fractie Franssen heeft een aantal zaken uit de nieuwsbrief naar voren gehaald en ook kunt u de nieuwsbrief downloaden van onze website. De voetbalvereniging kampt al jaren met achterstallig onderhoud van de kleedlokalen. Maar ook met de voetbalvelden is het droevig gesteld door diverse redenen.

“FC Gulpen mocht kiezen tussen doorgaan op de huidige locatie, zonder financiële steun, of verhuizen naar het nieuwe complex buiten Gulpen.” “Natuurlijk hebben we wel vragen gesteld over de kosten van deze nieuwe locatie voor FC Gulpen, maar daar hebben we nooit een antwoord op gekregen.” “Naarmate het accommodatiebeleid vastere  vormen aannam, werd duidelijk dat de huurlasten, gebaseerd op de WOZ-waarde van het nieuwe complex, voor FC Gulpen onbetaalbaar zouden zijn.”
“De wethouder (Verhoeven) zag deze investering inmiddels als ‘ereschuld’ (…) en wilde in de begroting een bedrag van €1.000.000,  (…)uiteindelijk is dit teruggebracht naar €775.000.”

“Inmiddels zijn de voetbalverenigingen uit Gulpen – Wittem met de nieuwe coalitie in gesprek om tot een nieuw accommodatiebeleid te komen. Zo zullen de opbrengsten van de GSM-masten (…) op termijn eerlijk verdeeld worden over alle buitensportverenigingen.” “Belangrijker is dat elke vereniging in de toekomst gelijke huur- en onderhoudskosten per kleedlokaal, veld en oefenruimte zal betalen.”

Tot slot: “De gesprekken over de renovatieplannen met de nieuwe wethouder, Piet Franssen en de gemeente verlopen helaas stroef. Over verhoging van het budget en uitkering van eerder gereserveerde extra gelden valt vrijwel niet te praten. Voor de nieuwbouw blijft de planning nog wel in stand!(…)”